viernes, 26 de noviembre de 2010

El coneixement cinetífic

El coneixement científic es diferencia de la resta ja que utilitza instruments de mesura (els altres coneixements ens basen sols en els sentits). Arreplega informació de forma estructurada i detallada. proporciona explicacions quantitatives i qualitatives alhora (no com els altres que sols proporcionen explicacions qualitatives). I després aplicant el seu mètode (metode científic) les conclusions a les que aplega les comprova experimentant amb aquestes.


La falsabilitat

Propietat que es te que complir per garantir que una teoria siga vàlida. Va ser enunciada per Popper.
Una proposició és falsable quan pot ser refutada per una observació, encara que si la proposició és certa no arribarà a produir-se mai aquesta observació.


BERTRAND RUSSEL


Bertrand Russel mantenia la idea de que tot experiment es basava d'una forma empirica. Podriem dir que Bertrand era empirista.

martes, 9 de noviembre de 2010

La Veritat

Creguem que abans de "atrevir-nos" amb la definició de VERITAT deuriem definir alguns conceptes:


Creença- Concepte abstracte en el que es preten explicar la realitat mitjançant idees que no estan demostrades i no es saben si són verídiques o no.

Per tant podem dir que la veritat és alló que fa que la creença es convertisca en alguna cosa real sempre aplicant la llògica i fent-ho racionalment.